Privacybeleid

1) Introductie en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Het verheugt ons dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is sonoro audio GmbH, Hammer Landstraße 45, 41460 Neuss, Duitsland, Tel.: +49 (0) 2131 / 88 34 141, Fax: +49 (0) 2131 / 7517 599, E-mail: info@sonoro.de. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie als volgt contact kan worden opgenomen: "Functionaris voor gegevensbescherming van sonoro audio GmbH, Hammer Landstraße 45, 41460 Neuss, Duitsland, Tel: +49 (0) 2131 / 88 34 141, Fax: +49 (0) 2131 / 7517 599, E-mail: info@sonoro.de".

2) Verzamelen van gegevens bij een bezoek aan onze website

2.1 Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan de paginaserver doorgeeft (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u de website te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/verwijzing van waaruit je de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

2.2 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

3) Hosting & Content Delivery Network

DigitalOcean

Voor de hosting van onze website en de weergave van de pagina-inhoud gebruiken we het systeem van de volgende provider: DigitalOcean LLC, 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013, VS.

Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van de provider.
We hebben met de provider een orderverwerkingsovereenkomst gesloten die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

4) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. In sommige gevallen worden deze cookies na het afsluiten van de browser automatisch weer gewist (zogenaamde "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer op uw eindapparaat en kunnen pagina-instellingen worden opgeslagen (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval kunt u de opslagperiode vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b DSGVO voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f DSGVO om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website evenals een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

5) Contact opnemen

5.1 Zendesk

Deze website maakt gebruik van een live chatsysteem van de volgende provider: Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin's, Dublin D02 F985, Ierland.

De verwerking van persoonsgegevens die via de chat worden doorgegeven, vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO omdat dit noodzakelijk is voor het initiëren of uitvoeren van het contract, of in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons gerechtvaardigd belang in de effectieve ondersteuning van onze websitebezoekers.
Behoudens andersluidende wettelijke bewaartermijnen worden uw op deze manier doorgegeven gegevens gewist wanneer de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

Bovendien kan voor het aanmaken van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen verdere informatie worden verzameld en geëvalueerd met behulp van cookies, hoewel deze informatie niet dient om u persoonlijk te identificeren en niet wordt samengevoegd met andere gegevensrecords. Als deze informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

Het plaatsen van cookies kan worden voorkomen door de browserinstellingen aan te passen. De functionaliteit van onze website kan in dat geval echter beperkt zijn. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het maken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel met werking voor de toekomst.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

5.2 Trustpilot

Voor beoordelingsherinneringen maken we gebruik van de diensten van de volgende provider: Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Kopenhagen, Denemarken.

Uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO geven wij uw e-mailadres en, indien van toepassing, andere klantgegevens door aan de aanbieder, zodat deze u per e-mail kan benaderen met een evaluatieherinnering.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst ten opzichte van ons of de provider.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

5.3 Zendesk

We gebruiken het e-mailticketing-systeem van de volgende provider om vragen van klanten te verwerken: Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin's, Dublin D02 F985, Ierland.

Als u via onze website per e-mail contactverzoeken indient, worden deze opgeslagen en georganiseerd in het ticketsysteem om een chronologische verwerking mogelijk te maken en de servicebeleving te verbeteren. U kunt altijd de huidige status van de verwerking van uw verzoek zien via het individueel toegewezen ticketnummer.

Voor de organisatie en verwerking van aanvragen worden persoonlijke gegevens verzameld in overeenstemming met de reikwijdte van de voorziening, maar in ieder geval naam, voornaam en e-mailadres, doorgegeven aan de provider, daar opgeslagen en uitgelezen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij het efficiënt vormgeven van onze klantenservice, het zo snel mogelijk beantwoorden van uw verzoek en het optimaliseren van ons serviceaanbod in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

5.4 Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verwerkt - uitsluitend met het oog op de verwerking en beantwoording van uw verzoek en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw verzoek op grond van art. 6 (1) lit. f DSGVO. Als uw contact is gericht op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden verwijderd wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening

In overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt voor zover dat in elk geval nodig is als u ons deze gegevens verstrekt bij het openen van een klantaccount. De gegevens die nodig zijn voor het openen van een account vindt u in het invoermasker van het betreffende formulier op onze website.

Verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle contracten die via uw account zijn afgesloten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen worden tegengesproken en er geen legitiem belang van onze kant is om uw gegevens langer te bewaren.

7) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

7.1 Inschrijving op onze e-mailnieuwsbrief

Als je je inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het verzenden van nieuwsbrieven, die ervoor zorgt dat u alleen nieuwsbrieven ontvangt als u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk hebt bevestigd door te klikken op een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Wij slaan uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die we verzamelen wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin is genoemd. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7.2 De e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten sturen

Als u ons bij de aankoop van goederen of diensten uw e-mailadres hebt gegeven, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten als die welke u al in ons assortiment hebt gekocht. In overeenstemming met paragraaf 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) hoeven wij hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u te krijgen. In dit opzicht wordt de gegevensverwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als u in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mails.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoeleinde met werking voor de toekomst door dit te melden aan de verantwoordelijke persoon die aan het begin wordt genoemd. Dit brengt voor u alleen transmissiekosten met zich mee volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk beëindigd.

7.3 Omnisend

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via deze provider: Soundest Ltd, Unit a3, Gateway Tower, 32 Western Gateway, Londen E16 1YL, Engeland.

Op basis van ons legitieme belang bij effectieve en gebruiksvriendelijke nieuwsbriefmarketing geven wij de gegevens die u hebt verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief door aan deze aanbieder in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, zodat zij de nieuwsbrief namens ons kunnen versturen.

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 (1) lit. a DSGVO voert de aanbieder ook een statistische evaluatie uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes door middel van webbakens of trackingpixels in de verzonden e-mails, waarmee openingspercentages en specifieke interacties met de inhoud van de nieuwsbrief kunnen worden gemeten. Daarbij wordt ook informatie over het eindapparaat (bijv. tijdstip van oproepen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) verzameld en geëvalueerd, maar niet samengevoegd met andere gegevensrecords.
U kunt uw toestemming voor het volgen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de gegevens van onze websitebezoekers beschermt en een overdracht aan derden verbiedt.

In het geval van gegevensoverdracht naar de locatie van de provider wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

7.4 Kennisgeving van beschikbaarheid van goederen via e-mail

Voor artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn, kun je je aanmelden om per e-mail bericht te ontvangen over de beschikbaarheid. In dat geval sturen we je eenmalig een e-mailbericht over de beschikbaarheid van het artikel dat je hebt geselecteerd. Alleen je e-mailadres is nodig voor het verzenden van deze melding. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het verzenden van e-mails, die ervoor zorgt dat u alleen een kennisgeving ontvangt als u uw toestemming hiervoor uitdrukkelijk hebt bevestigd door te klikken op een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Wij slaan uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die we verzamelen wanneer u zich registreert voor onze e-mailnotificatieservice over de beschikbaarheid van goederen, worden uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de beschikbaarheidsberichten door een overeenkomstig bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin wordt genoemd. Nadat u zich hebt afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze mailinglijst die voor dit doel is opgesteld, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking

8.1 Voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden noodzakelijk is, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO aan de opdrachtgevende transportonderneming en de opdrachtgevende kredietinstelling doorgegeven.

Als wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstige overeenkomst, verwerken wij de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die u bij het plaatsen van de bestelling hebt verstrekt om u persoonlijk via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) te informeren over komende updates binnen de wettelijk bepaalde termijn in het kader van onze wettelijke informatieplicht op grond van art. 6 (1) lit. c DSGVO. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden voor dit doel alleen door ons verwerkt voor zover dit nodig is voor de betreffende informatie.

Om uw bestelling te verwerken, werken we ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten contracten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

8.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Amazon betalen

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw betaalgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt (inclusief naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met art. 6 (1) lit. b DSGVO. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.
- Apple Betalen

Als u kiest voor de betaalmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de verwerking van de betaling uitgevoerd via de functie "Apple Pay" van uw eindapparaat dat met iOS, watchOS of macOS werkt door een betaalkaart op te laden die met "Apple Pay" is gedeponeerd. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die zijn geïntegreerd in de hardware en software van uw apparaat om uw transacties te beschermen. Om een betaling vrij te geven, moet je een code invoeren die je eerder hebt gedefinieerd en deze verifiëren met behulp van de Face ID- of Touch ID-functie op je apparaat.

Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in gecodeerde vorm doorgegeven aan Apple. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de gegevens worden verzonden naar de betalingsdienstaanbieder van de betaalkaart die is opgeslagen in Apple Pay om de betaling uit te voeren. De versleuteling zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betaalgegevens. Nadat de betaling is uitgevoerd, stuurt Apple het rekeningnummer van je apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de bronwebsite om het succes van de betaling te bevestigen.

Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt tijdens de beschreven doorgiften, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de betalingsverwerking in overeenstemming met art. 6 (1) lit. b DSGVO.

Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, inclusief het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd en of de transactie succesvol is afgerond. Door de anonimisering wordt de mogelijkheid van een persoonlijke referentie volledig uitgesloten. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.

Wanneer u Apple Pay op de iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop te voltooien die via Safari op de Mac is gedaan, communiceren de Mac en het autorisatie-apparaat via een versleuteld kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar "Portemonnee & Apple Pay" en schakel "Betalingen op Mac toestaan" uit.

Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay is te vinden op het volgende internetadres: https://support.apple.com/en-en/HT203027
- giropay

Een of meer online betalingsmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland.

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling doet (zoals creditcardbetaling), worden de betalingsgegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt (inclusief naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.
- Google Betalen

Als u kiest voor de betaalmethode "Google Pay" van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), wordt de betaling verwerkt via de applicatie "Google Pay" op uw mobiele apparaat met minimaal Android 4.4 ("KitKat") en voorzien van een NFC-functie door een betaalkaart op te laden die is opgeslagen bij Google Pay of een daar geverifieerd betaalsysteem (bijvoorbeeld PayPal). Om een betaling via Google Pay van meer dan € 25 te autoriseren, moet uw mobiele apparaat eerst worden ontgrendeld met behulp van de verificatiemaatregel die voor elk geval is ingesteld (bijv. gezichtsherkenning, wachtwoord, vingerafdruk of patroon).

Ten behoeve van de betalingsverwerking wordt de informatie die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, doorgegeven aan Google. Google stuurt vervolgens uw in Google Pay opgeslagen betalingsgegevens in de vorm van een uniek transactienummer naar de bronwebsite, waarmee wordt gecontroleerd of een betaling is verricht. Dit transactienummer bevat geen informatie over de echte betalingsgegevens van uw betaalmiddel die bij Google Pay zijn opgeslagen, maar wordt aangemaakt en verzonden als een uniek geldig numeriek token. Voor alle transacties via Google Pay treedt Google alleen op als tussenpersoon voor de verwerking van het betalingsproces. De transactie wordt uitsluitend uitgevoerd in de relatie tussen de gebruiker en de bronwebsite door het afschrijven van het betaalmiddel dat is opgeslagen bij Google Pay.

Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt tijdens de beschreven doorgiften, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de betalingsverwerking in overeenstemming met art. 6 (1) lit. b DSGVO.

Google behoudt zich het recht voor om bepaalde transactiespecifieke informatie te verzamelen, op te slaan en te analyseren voor elke transactie die via Google Pay wordt gedaan. Dit omvat de datum, het tijdstip en het bedrag van de transactie, de locatie en beschrijving van de verkoper, een beschrijving van de gekochte goederen of diensten die door de verkoper zijn geleverd, foto's die u bij de transactie hebt gevoegd, de naam en het e-mailadres van de verkoper en koper of de verzender en ontvanger, de gebruikte betaalmethode, uw beschrijving van de reden voor de transactie en, indien van toepassing, de aanbieding die aan de transactie is gekoppeld.

Volgens Google wordt deze verwerking uitsluitend uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR op basis van het legitieme belang bij een goede boekhouding, de verificatie van transactiegegevens en de optimalisatie en het functionele onderhoud van de Google Pay-service.

Google behoudt zich ook het recht voor om de verwerkte transactiegegevens samen te voegen met andere informatie die door Google wordt verzameld en opgeslagen wanneer andere Google-services worden gebruikt.

De gebruiksvoorwaarden van Google Pay vind je hier:

https://payments.google.com/betalingen/apis-veilig/u/0/get_legal_documentldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=nl
Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Pay vindt u op het volgende internetadres:
https://payments.google.com/betalingen/apis-veilig/get_legal_documentldo=0&ldt=privacynotice&ldl=nl
- iDeal

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Currence Holding BV, Beethovenstraat 300 Amsterdam, Nederland

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling doet (zoals creditcardbetaling), worden de betalingsgegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt (inclusief naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.
- Klarna

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw betaalgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt (inclusief naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met art. 6 (1) lit. b DSGVO. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Als u een betaalmethode selecteert waarbij de leverancier een vooruitbetaling uitvoert (bijvoorbeeld aankoop op factuur of op afbetaling of automatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en, indien van toepassing, gegevens over een alternatief betaalmiddel).

Ter waarborging van ons gerechtvaardigd belang om de solvabiliteit van onze klanten vast te stellen, geven wij deze gegevens door aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole conform art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De aanbieder controleert op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en verdere gegevens (zoals winkelwagen, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) of de door u gekozen betalingsmogelijkheid met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegestaan.

Naast de interne criteria van de verstrekker kan ook identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie van de volgende kredietbureaus worden meegenomen in het besluitvormingsproces als onderdeel van de beoordeling van de aanvraag in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f DSGVO:

https://cdn.klarna.com/1.0/Gedeeld/inhoud/wettelijk/termen/0/nl_nl/kredietbeoordelingsbureaus

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, hebben ze hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.
- Mollie

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland.

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw betaalgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt (inclusief naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met art. 6 (1) lit. b DSGVO. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.
- Paypal

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling doet, worden uw betaalgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt (inclusief naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met art. 6 (1) lit. b DSGVO. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Als u een betaalmethode selecteert waarbij wij vooruitbetalingen doen, wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, indien van toepassing gegevens over een alternatief betaalmiddel).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van uw solvabiliteit in dergelijke gevallen te waarborgen, worden deze gegevens door ons doorgegeven aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole conform art. 6 (1) lit. f DSGVO. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) controleert de aanbieder of de door u geselecteerde betalingsoptie met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegekend.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, hebben ze hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele afhandeling van betalingen.

9) Online marketing

AWIN Performance Advertising Network

Wij nemen deel aan het affiliate programma van de volgende aanbieder: AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland

In deze context hebben we links op onze website geplaatst die leiden naar aanbiedingen op websites van de aanbieder of derden ("partnersites").

Voor het meten van het succes van een affiliate-link, de evaluatie van bestellingen die via een dergelijke link worden gegenereerd en de bijbehorende afrekening van provisiebetalingen, maakt de aanbieder gebruik van cookies en/of vergelijkbare technologieën, die over het algemeen op de partnerpagina's worden ingesteld en waarvoor wij volgens de wet op de gegevensbescherming in dit opzicht niet verantwoordelijk zijn. Daarbij verwerkt de aanbieder ook regelmatig het IP-adres en, indien van toepassing, verdere informatie over het eindapparaat.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het lezen of opslaan van informatie op het eindapparaat dat u gebruikt, vinden alleen plaats als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door gebruik te maken van de opties voor het beheer van de toestemming voor cookies op de partnersites.

10) Webanalysediensten

10.1 Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.

Google Analytics plaatst standaard 4 cookies wanneer u de website bezoekt, die als kleine tekstmodules op uw eindapparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie verzamelen. De reikwijdte van deze informatie omvat ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt afgekort met de laatste cijfers om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar verwerkt. In dit proces is ook overdracht naar Google LLC, gevestigd in de VS, mogelijk.

Google gebruikt de namens ons verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden en verkort, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 worden verzameld, worden voor een periode van twee maanden opgeslagen en daarna gewist.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO.
Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren via de "cookie consent tool" op de website.

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.

Meer juridische informatie over Google Analytics 4 vindt u op https://policies.google.com/privacyhl=nl&gl=nl en onder https://policies.google.com/technologieën/partner-sites

Demografische kenmerken
Google Analytics 4 gebruikt de speciale functie "demografische kenmerken" en kan hiermee statistieken maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van derden. Hierdoor kunnen doelgroepen worden geïdentificeerd voor marketingactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en worden gewist nadat ze twee maanden zijn opgeslagen.

Google-signalen
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kunnen op deze website Google Signals worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google, op voorwaarde dat u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics volgens art. 6 (1) lit. a DSGVO, uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen maken, inclusief over conversies tussen apparaten. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de apparaatoverkoepelende analyse wilt stopzetten, kunt u de functie "Gepersonaliseerde advertenties" uitschakelen in de instellingen van uw Google-account. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ advertenties/antwoord/2662922hl=nl Meer informatie over Google Signals vind je op de volgende link: https://support.google.com/analyse/antwoord/7532985hl=nl

GebruikersID's
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan op deze website de functie "UserIDs" worden gebruikt. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 conform art. 6 (1) letter a DSGVO, een account hebt ingesteld op deze website en met dit account inlogt op verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, waaronder conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10.2 Muisstroming

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst van de volgende provider: Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken.

Met behulp van cookies en/of vergelijkbare technologieën (trackingpixels, web beacons, algoritmen voor het lezen van eindapparaat- en browserinformatie) verzamelt en bewaart de service gepseudonimiseerde bezoekersgegevens, inclusief informatie over het gebruikte eindapparaat zoals het IP-adres en browserinformatie, om deze te evalueren voor statistische analyses van gebruikersgedrag op onze website en om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te creëren. Dit maakt onder andere de evaluatie van bewegingspatronen (zogenaamde heat maps) mogelijk, die de duur van paginabezoeken en interacties met pagina-inhoud (bijv. tekstinvoer, scrollen, klikken en mouse-overs) weergeven. Pseudonimisering sluit de mogelijkheid van directe persoonlijke referentie fundamenteel uit. Een combinatie met duidelijke persoonsgegevens die op een andere manier zijn verzameld, vindt niet plaats.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen of opslaan van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

11) Retargeting/Remarketing en volgen van conversies

11.1 Meta Pixel

Binnen ons online aanbod gebruiken we de "Meta Pixel" service van de volgende provider: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Meta").

Als een gebruiker klikt op een advertentie die door ons is geplaatst op Facebook en/of Instagram, wordt er met behulp van "metapixels" een parameter toegevoegd aan de URL van onze gekoppelde pagina. Deze URL-parameter wordt vervolgens na omleiding in de browser van de gebruiker ingevoerd door een cookie die onze gekoppelde pagina zelf instelt.

Enerzijds stelt dit Meta in staat om de bezoekers van ons online aanbod te bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken we de dienst om de door ons geplaatste Facebook- en/of Instagram-advertenties alleen weer te geven aan die gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die we doorgeven aan Meta (zogenaamde "custom audiences").

Aan de andere kant kan de "Meta Pixel" worden gebruikt om bij te houden of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een advertentie hebben geklikt en welke acties ze daar ondernemen (zogenaamde "conversion tracking").

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en laten ons dus niet toe om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Meta opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Meta de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

De informatie die door Meta wordt gegenereerd, wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Meta en daar opgeslagen; in deze context kan ze ook worden doorgestuurd naar servers van Meta Platforms Inc. in de VS.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.2 Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u hebt bezocht. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u ermee hebt ingestemd dat Google uw internet- en app-browsegeschiedenis koppelt aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruikt om de advertenties die u op internet te zien krijgt, te personaliseren. In dit geval, als u bent ingelogd bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens tijdelijk door Google gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. Het gebruik van Google Ads Remarketing kan ook de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Zonder deze toestemming wordt er geen retargetingtechnologie gebruikt tijdens uw bezoek aan de website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze service in de "Cookie Consent Tool" op de website.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.3 Google Ads Conversie bijhouden

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, in het kader van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords). Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven we ernaar om u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te realiseren.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd op verschillende websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. Klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de Verenigde Staten.

Meer informatie over de verwerking van Google Ads Conversion Tracking en over de manier waarop Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologieën/partner-sites

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/instellingen/ advertenties/pluginhl=nl

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/beleid/privacy/

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

12) Pagina functionaliteiten

12.1 Youtube

Deze website gebruikt plugins voor het weergeven en afspelen van video's van de volgende aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, VS

Wanneer je een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de provider om de plugin te laden. Tijdens dit proces wordt bepaalde informatie, waaronder je IP-adres, doorgegeven aan de provider.

Als het afspelen van ingesloten video's wordt gestart via de plugin, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken te maken en misbruik te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan de site bent aangemeld bij een gebruikersaccount bij de aanbieder, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat deze gegevens aan uw account worden toegewezen, moet u uitloggen voordat u op de afspeelknop klikt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren via de "Cookie Consent Tool" op de website.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

12.2 Google Maps

Deze website maakt gebruik van een online cartografische dienst van de volgende provider: Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Door deze service te gebruiken, wordt onze locatie weergegeven en kunt u ons gemakkelijker vinden.

Informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt doorgegeven aan servers van Google en daar opgeslagen wanneer u subpagina's oproept waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd; deze informatie kan ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) op als gebruiksprofielen en evalueert deze.

Het verzamelen, opslaan en analyseren wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google-websites. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, hebt u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

12.3 Microsoft Power BI

Voor de interne visualisatie van bedrijfsprocessen en voor door de gebruiker gedefinieerde analyses van bedrijfsprocessen gebruiken we de dienst "Microsoft Power BI" van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Indien van toepassing kunnen persoonlijke klantgegevens het onderwerp zijn van visualisatie- en analyseprocessen en voor dit doel door Microsoft BI worden verwerkt. In dit geval verwerkt Microsoft persoonlijke gegevens als een door instructies gebonden verwerker in overeenstemming met art. 28 DSGVO en heeft zich contractueel jegens ons verplicht om deze gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten te beschermen.

Microsoft gebruikt hiervoor de modernste coderingsprocedures en zorgt ervoor dat de gegevensverwerking uitsluitend plaatsvindt in factureringscentra binnen de EU.

13) Gereedschap en diversen

Hulpmiddel voor cookietoestemming

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookietoestemmingstool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming is vereist. De "cookie-toestemmingstool" wordt aan gebruikers getoond wanneer zij de website bezoeken in de vorm van een interactieve gebruikersinterface waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door een vakje aan te vinken. Door de tool te gebruiken, worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming is vereist alleen geladen als de betreffende gebruiker toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daar toestemming voor is gegeven.

De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden hierbij niet verwerkt.

Als in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of vastleggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een wettelijk conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus bij een wettelijk conform ontwerp van onze website.

Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Als verantwoordelijke partij zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de betreffende toestemming van de gebruiker.

Waar nodig hebben we een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met de provider, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Meer informatie over de operator en de instellingsopties van de cookietoestemmingstool vindt u rechtstreeks in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

14) Rechten van de betrokkene

14.1 Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten (rechten op toegang en interventie) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvoorwaarden:

 • Recht op informatie volgens art. 15 DSGVO;
 • Recht op rectificatie volgens art. 16 DSGVO;
 • Recht op wissen conform art. 17 DSGVO;
 • Recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 DSGVO;
 • Recht op informatie volgens Artikel 19 van de GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform art. 20 DSGVO;
 • Recht om gegeven toestemming in te trekken in overeenstemming met art. 7 (3) DSGVO;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig Artikel 77 van de GDPR.

14.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WE BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN ALS WE DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING BEDOELD IS OM JURIDISCHE CLAIMS TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM OP ELK GEWENST MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING. U KUNT HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN.

15) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - aanvullend op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 (1) a DSGVO worden de betreffende gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op basis van art. 6 Paragraaf 1 lit. b DSGVO, worden deze gegevens routinematig gewist na het verstrijken van de bewaartermijnen, voor zover ze niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van het contract of het initiëren van het contract en/of er geen gerechtvaardigd belang van onze kant is om ze te blijven bewaren.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6(1)(f) DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar overeenkomstig art. 21(1) DSGVO uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met art. 21 (2) DSGVO.

Tenzij anders aangegeven in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.