Verwijdering van oude apparaten

Informatie over elektrische en elektronische (oude) apparaten

De volgende informatie is bedoeld voor particuliere huishoudens die elektrische en/of elektronische apparaten gebruiken. Volg deze belangrijke instructies in het belang van een milieuvriendelijke verwijdering van oude apparaten en uw eigen veiligheid.

1. informatie over de verwijdering van (oude) elektrische apparaten en de betekenis van het symbool volgens bijlage 3 van de ElektroG:

Eigenaars van oude apparaten moeten deze gescheiden van ongesorteerd stedelijk afval verwijderen. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten mogen daarom niet bij het ongesorteerd stedelijk afval worden gezet en horen zeker niet bij het huishoudelijk afval. In plaats daarvan moeten deze oude apparaten apart worden ingezameld en bijvoorbeeld via de lokale inzamel- en retoursystemen worden verwijderd.

Eigenaren van afgedankte apparaten moeten ook afgedankte batterijen en accu's die niet bij het afgedankte apparaat zijn ingesloten, alsook lampen die uit het afgedankte apparaat kunnen worden verwijderd zonder ze te vernietigen, scheiden voordat ze worden ingeleverd bij een inzamelpunt. Dit laatste is niet van toepassing als de AEEA van andere AEEA wordt gescheiden in overeenstemming met artikel 14, lid 4, zin 4 of lid 5, zin 2 en 3 ElektroG als onderdeel van het opt-inproces door de openbare afvalbeheerinstanties met het oog op de voorbereiding voor hergebruik.

Het symbool in overeenstemming met bijlage 3 van de ElektroG stelt eigenaren in staat om oude apparaten te herkennen die aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd gemeentelijk afval moeten worden ingezameld. Het symbool voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur stelt een doorgekruiste vuilnisbak op wieltjes voor en is als volgt vormgegeven:

Afbeelding

2. informatie over de mogelijkheid voor eindgebruikers om oude apparaten in te leveren:

Eindgebruikers als eigenaars van oude apparaten hebben de volgende retourmogelijkheden:

a) Terugbrengen/ophalen bij aankoop van een nieuw apparaat en levering aan een particulier huishouden

Wanneer u een koopcontract met ons sluit voor een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat, hebt u de mogelijkheid om een oud apparaat van hetzelfde type, dat in wezen dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat, kosteloos te retourneren.

Als u het apparaat terugbrengt naar een particulier huishouden, wordt het gratis opgehaald. Hiertoe kunt u een oud apparaat van hetzelfde type met in wezen dezelfde functies aan de bezorgende transportonderneming overhandigen wanneer het nieuwe apparaat wordt afgeleverd.

Als het nieuwe apparaat uitsluitend wordt verkocht door middel van communicatie op afstand(Sectie 312c (2) BGB), zijn de volgende beperkingen van toepassing:

  • De gratis inzameling van een oud apparaat van hetzelfde type en dezelfde functie vindt alleen plaats als het een apparaat van categorie 1 (warmtewisselaars), 2 (beeldschermen, monitoren, apparaten met beeldschermen met een oppervlakte van meer dan 100 vierkante centimeter) en/of 4 (grote apparaten waarvan ten minste een van de buitenafmetingen meer dan 50 centimeter is) betreft.
  • Als het oude apparaat in plaats daarvan een apparaat van categorie 3, 5 en/of 6 is, wordt het niet gratis opgehaald en is in plaats daarvan de volgende letter b) van toepassing op de gratis terugzending

Een overzicht van de apparaatcategorieën en de apparaten die worden gedekt, is hier te vinden: https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/anlage_1.html

b) Retour bij aankoop van een nieuw apparaat en het elders terugbrengen/terugbrengen van kleine apparaten

Bij het sluiten van een koopcontract met ons voor een nieuw elektrisch apparaat dat niet aan een particulier huishouden wordt geleverd en bij de verkoop van een nieuw apparaat van de categorieën 3, 5 en/of 6 uitsluitend met behulp van technieken voor communicatie op afstand(§ 312c (2) BGB) met levering aan een particulier huishouden, hebt u de mogelijkheid om een oud apparaat van hetzelfde type dat in wezen dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat gratis terug te sturen.

Dezelfde optie is ook beschikbaar voor oude apparaten waarvan de buitenafmetingen niet groter zijn dan 25 centimeter, ongeacht de aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat. In dit geval is de retourmogelijkheid voor de eindgebruiker beperkt tot 3 oude apparaten per apparaattype.

In het geval van verkoop uitsluitend met behulp van middelen voor communicatie op afstand(Sectie 312c (2) BGB), vindt de teruggave plaats onder de bovengenoemde voorwaarden

  • van oude apparaten in categorie 3, 5 en/of 6
  • oude apparaten die in geen enkele externe dimensie groter zijn dan 25 centimeter,

via geschikte retourmogelijkheden op een redelijke afstand van de respectieve eindgebruiker.

Anders vindt de terugzending plaats op de plaats van levering of in de onmiddellijke nabijheid daarvan.

We hebben de volgende retouropties gecreëerd om aan onze verplichtingen te voldoen:

Het is essentieel dat je hier informatie geeft over de retourmogelijkheden die je hebt gecreëerd voor oude elektrische apparaten.

(Let op: IT-Recht Kanzlei kan u geen "voorbeeldtekst" geven met betrekking tot de informatie over de door u gecreëerde mogelijkheden voor het inleveren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, aangezien er verschillende terugnamesystemen zijn en deze per geval verschillend zijn georganiseerd. U moet de eindgebruiker bijvoorbeeld informeren waar hij een terugnamecentrum in de buurt kan vinden. In de regel gebeurt dit door een link naar de website van de aanbieder van uw terugnamesysteem met een bijbehorende zoekfunctie. Een overeenkomstige informatietekst over de details van uw terugnamesysteem moet u echter ter beschikking worden gesteld door de aanbieder van uw terugnamesysteem. Belangrijk: Voeg de informatietekst van uw aanbieder over het betreffende terugnamesysteem en de terugnamemogelijkheden voor oude apparaten in het volgende voorbeeld onder punt 2 in. Op deze manier voldoet u aan uw online-informatieverplichtingen volgens de ElektroG).

c) Andere terugkeeropties

Eigenaars van oude apparaten uit particuliere huishoudens kunnen hun oude apparaten ook inleveren bij de inzamelpunten van de openbare afvalverwijderingsinstanties of bij de terugnamecentra die zijn opgezet door fabrikanten of distributeurs in overeenstemming met de ElektroG.

3. opmerking over gegevensbescherming

Sommige van de oude apparaten die moeten worden weggegooid, bevatten gevoelige persoonlijke gegevens (zoals op een pc of smartphone) die niet in handen van derden mogen vallen.

We wijzen er uitdrukkelijk op dat eindgebruikers van oude apparaten verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van persoonlijke gegevens op de oude apparaten die worden weggegooid.