Verwijdering van lege batterijen

Batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren, zodat een correcte verwijdering kan worden gegarandeerd. U kunt gebruikte batterijen inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij uw plaatselijke winkelier. Als distributeur van batterijen zijn wij ook verplicht om gebruikte batterijen terug te nemen, hoewel onze terugnameplicht beperkt is tot gebruikte batterijen van het type dat wij als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben of hebben gehad. U kunt daarom gebruikte batterijen van het bovengenoemde type voldoende gefrankeerd aan ons retourneren of ze rechtstreeks gratis inleveren bij ons verzendmagazijn op het volgende adres:

sonoro audio GmbH
Hammer Landstrasse 45
41460 Neuss
Duitsland

Batterijen zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak (zie hieronder). Dit symbool geeft aan dat batterijen niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Voor batterijen die meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, staat de chemische naam van de betreffende vervuilende stof onder het vuilnisbaksymbool - "Cd" staat voor cadmium, "Pb" voor lood en "Hg" voor kwik."

Afbeelding