Het verwijderen van oude batterijen

Batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren, zodat een correcte verwijdering kan worden gewaarborgd. U kunt gebruikte batterijen inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij uw plaatselijke winkelier. Als distributeur van batterijen zijn wij ook verplicht om gebruikte batterijen terug te nemen, hoewel onze verplichting om gebruikte batterijen terug te nemen beperkt is tot batterijen die wij als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben of hebben gehad. Daarom kunt u gebruikte batterijen van bovengenoemd type ofwel voldoende gefrankeerd aan ons terugsturen, ofwel rechtstreeks bij ons verzendingsmagazijn op het volgende adres gratis inleveren:

sonoro audio GmbH
Hammer Landstrasse 45
41460 Neuss
Duitsland

Batterijen zijn gemerkt met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak (zie hieronder). Dit symbool geeft aan dat batterijen niet met het huisvuil mogen worden weggegooid. Voor batterijen die meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, staat de chemische naam van de respectieve verontreinigende stof onder het vuilnisbaksymbool - "Cd" staat voor cadmium, "Pb" staat voor lood en "Hg" voor kwik".

Afbeelding