1) Introductie en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is sonoro audio GmbH, Hammer Landstraße 45, 41460 Neuss, Duitsland, Tel.: +49 (0) 2131 / 88 34 141, Fax: +49 (0) 2131 / 7517 599, E-Mail: info@sonoro.de. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt kan worden gecontacteerd: "Functionaris voor gegevensbescherming van sonoro audio GmbH, Hammer Landstraße 45, 41460 Neuss, Duitsland, Tel: +49 (0) 2131 / 88 34 141, Fax: +49 (0) 2131 / 7517 599, E-mail: info@sonoro.de".

1.4 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen die gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. Er vindt geen doorgifte of ander gebruik van de gegevens plaats. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij cookies, kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. In sommige gevallen worden deze cookies na het afsluiten van de browser automatisch weer gewist (zogenaamde "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer op uw eindapparaat en kunnen pagina-instellingen worden opgeslagen (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval kunt u de bewaartermijn vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.
Indien persoonsgegevens ook door individuele door ons gebruikte cookies worden verwerkt, geschiedt de verwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO voor de uitvoering van de overeenkomst, overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO in geval van gegeven toestemming of overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de aanvaarding ervan of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.
Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact opnemen met

4.1 - Zendesk (voorheen Zopim)

Deze website maakt gebruik van een live chat systeem van de volgende provider: Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin's, Dublin D02 F985, Ierland.

De verwerking van de via de chat doorgegeven persoonsgegevens vindt plaats hetzij overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO omdat dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, hetzij overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve ondersteuning van de bezoekers van onze site.
Behoudens andersluidende wettelijke bewaartermijnen worden uw op deze wijze doorgegeven gegevens gewist wanneer de betreffende kwestie definitief is opgehelderd.

Bovendien kan voor het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen verdere informatie worden verzameld en geëvalueerd met behulp van cookies, hoewel deze informatie niet dient om u persoonlijk te identificeren en niet wordt samengevoegd met andere gegevensbestanden. Als deze informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

Het plaatsen van cookies kan worden voorkomen door passende browserinstellingen. De functionaliteit van onze website kan in dat geval echter beperkt zijn. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel kunt u te allen tijde bezwaar maken met werking voor de toekomst.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

4.2 Zendesk

Wij gebruiken het e-mail ticketsysteem van de volgende provider om vragen van klanten te verwerken: Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin's, Dublin D02 F985, Ierland.

Als u via onze website per e-mail contactaanvragen doet, worden deze opgeslagen en georganiseerd in het ticketsysteem om een chronologische verwerking mogelijk te maken en de servicebeleving te verbeteren. Via het individueel toegekende ticketnummer kunt u altijd de actuele status van de afhandeling van uw verzoek zien.

Voor de organisatie en verwerking van aanvragen worden persoonsgegevens verzameld naargelang de omvang van de verstrekking ervan, maar in ieder geval naam, voornaam en e-mailadres, doorgegeven aan de aanbieder, daar opgeslagen en uitgelezen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij de efficiënte vormgeving van onze klantenservice, het zo snel mogelijk beantwoorden van uw verzoek en het optimaliseren van ons dienstenaanbod conform art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

4.3 Bij contact met ons (bijv. via contactformulier of e-mail) worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt voor de verwerking en beantwoording van uw verzoek en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig art. 6 (1) lit. f DSGVO. Als uw contact is gericht op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden gewist wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die daartegen indruisen.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening

Op grond van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt voor zover dat in elk geval nodig is als u ons deze gegevens verstrekt bij het openen van een klantenrekening. De gegevens die nodig zijn voor het openen van een rekening vindt u in het invoermasker van het desbetreffende formulier op onze website. Verwijdering van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Na het wissen van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist, mits alle overeenkomsten die via deze account zijn gesloten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen tegenover staan en er van onze kant geen legitiem belang bestaat bij de verdere opslag.

6) Gebruik van klantgegevens voor direct-marketingdoeleinden

6.1 Inschrijving op onze e-mail nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mail nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Alleen uw e-mailadres is nodig voor de verzending van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure, die ervoor zorgt dat u alleen nieuwsbrieven ontvangt als u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk hebt bevestigd door te klikken op een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

Door het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Wij slaan uw door uw internetprovider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie op om later eventueel misbruik van uw e-mailadres te kunnen opsporen. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief worden strikt gebruikt voor het beoogde doel. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daartoe in de nieuwsbrief opgenomen link of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefdistributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6.2 Verzenden van de e-mail nieuwsbrief naar bestaande klanten

Indien u ons bij de aankoop van goederen of diensten uw e-mailadres heeft meegedeeld, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten, zoals reeds aangekochte goederen of diensten uit ons assortiment. Overeenkomstig § 7 lid 3 UWG behoeven wij hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u te verkrijgen. In dit verband vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f, DSGVO. Indien u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen door ons geen e-mails worden verzonden. U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel, door de aan het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan in kennis te stellen. In dat geval worden u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven aangerekend. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk worden stopgezet.

6.3 Kennisgeving van de beschikbaarheid van goederen per e-mail

Voor artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn, kunt u zich aanmelden om per e-mail bericht te ontvangen over de beschikbaarheid van de voorraad. In dat geval sturen wij u eenmalig een e-mailbericht over de beschikbaarheid van het door u geselecteerde artikel. Alleen uw e-mailadres is nodig voor het verzenden van deze kennisgeving. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het verzenden van e-mails, die ervoor zorgt dat u alleen een kennisgeving ontvangt als u uw toestemming daarvoor uitdrukkelijk hebt bevestigd door te klikken op een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

Door het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Wij slaan uw door uw internetprovider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie op om later eventueel misbruik van uw e-mailadres te kunnen opsporen. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich registreert voor onze dienst voor kennisgeving van de beschikbaarheid van goederen via e-mail, worden uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de beschikbaarheidsmeldingen door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze voor dit doel opgestelde distributielijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat, die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7) Gegevensverwerking voor orderafhandeling

7.1 Voor zover nodig voor de afwikkeling van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 lit. b DSGVO doorgegeven aan de opdrachtgevende transportonderneming en de opdrachtgevende kredietinstelling.

Indien wij u op basis van een overeenkomst updates voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten verschuldigd zijn, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u in het kader van onze wettelijke informatieplicht volgens art. 6 lid 1 lit. c DSGVO binnen de wettelijk vastgelegde termijn met geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) persoonlijk te informeren over komende updates. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden voor dit doel alleen door ons verwerkt voor zover dat nodig is voor de desbetreffende informatie.

Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

7.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Amazon Pay
Indien u de betaalmethode "Amazon Pay" kiest, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon Payments"), aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven met het oog op de verwerking van de betaling met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Indien bij het gebruik van Amazon Pay cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op het eindapparaat worden opgeslagen, worden geplaatst, gebeurt dit uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken via de "cookie-toestemmingstool" die op de website is geïmplementeerd. Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van Amazon Payments kunt u verkrijgen op het volgende internetadres: https://pay.amazon.de/help/82974
- Apple Pay
Indien u kiest voor de betaalmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de verwerking van de betaling uitgevoerd via de "Apple Pay"-functie van uw eindapparaat dat werkt met iOS, watchOS of macOS door een betaalkaart die is gedeponeerd bij "Apple Pay" op te laden. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die in de hardware en software van uw toestel zijn geïntegreerd om uw transacties te beschermen. Om een betaling vrij te geven, moet u een code invoeren die u eerder hebt gedefinieerd en deze verifiëren met de Face ID- of Touch ID-functie op uw toestel.
Met het oog op de verwerking van de betaling worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling, in gecodeerde vorm doorgegeven aan Apple. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens nogmaals met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de gegevens worden doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart om de betaling uit te voeren. De encryptie zorgt ervoor dat alleen de website van waaruit de aankoop is gedaan, toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is verricht, stuurt Apple het rekeningnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de bronwebsite om te bevestigen dat de betaling is geslaagd.
Voor zover bij de beschreven doorgiften persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt de verwerking uitsluitend met het oog op de betalingsverwerking overeenkomstig art. 6 (1) lit. b DSGVO.
Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd, en of de transactie succesvol werd afgerond. Anonimisering sluit de mogelijkheid van enige persoonlijke verwijzing volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.
Als je Apple Pay op de iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop via Safari op de Mac te voltooien, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een versleuteld kanaal op de servers van Apple. Apple zal geen van deze gegevens verwerken of opslaan in een formaat dat u persoonlijk kan identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar "Portemonnee & Apple Pay" en deactiveer "Betalingen op Mac toestaan".
Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay is te vinden op het volgende internetadres https://support.apple.com/en-en/HT203027
- Klarna
Als u een Klarna-betaalservice selecteert, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ), https://www.klarna.com/en/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de verwerking van de betaling mogelijk te maken, worden uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres, indien van toepassing ook uw geboortedatum en bankgegevens) alsmede gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, soort levering) aan Klarna doorgegeven om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren, mits u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt hier zien aan welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgegeven:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/inhoud/juridisch/termen/0/en_en/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een weloverwogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds gerechtigd zijn uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van betalingen in overeenstemming met het contract.
Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals uiteengezet in Klarna's Privacybeleid voor in Duitsland gevestigde gegevenssubjecten. https://cdn.klarna.com/1.0/shared/inhoud/juridisch/termen/0/en_en/privacy
of voor getroffen personen die in Oostenrijk woonachtig zijn https://cdn.klarna.com/1.0/shared/inhoud/juridisch/termen/0/en_at/privacy
behandeld.
- Payever
Als u een betaalmethode van de betaaldienstverlener payever kiest, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener payever GmbH, Simon-von-Utrecht Straße 1, 20359 Hamburg, aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met informatie over uw bestelling doorgeven, conform Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder payever en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.
Voor meer informatie over de omgang van payever met persoonsgegevens wordt verwezen naar het privacybeleid van payever: https://www.payever.de/schufa/privacy/
- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in termen van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de respectievelijke betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- Paypal Afrekenen
Deze website maakt gebruik van PayPal Checkout, een online betaalsysteem van PayPal, dat bestaat uit eigen betaalmethoden van PayPal en lokale betaalmethoden van derden.
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "Later betalen" via PayPal, geven wij in het kader van de betalingsverwerking uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). De overdracht vindt plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
Voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "Later betalen" via PayPal behoudt PayPal zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de levering van de respectieve betalingsmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport worden opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
Als u de PayPal-betalingsmethode "kopen op rekening" selecteert, worden uw betalingsgegevens ter voorbereiding van de betaling eerst aan PayPal doorgegeven, waarna PayPal ze doorstuurt naar Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn ("Ratepay") om de betaling uit te voeren. De rechtsgrondslag is telkens art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. In dit geval voert RatePay voor zichzelf een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole uit om de solvabiliteit te bepalen in overeenstemming met het hierboven reeds genoemde principe en geeft uw betalingsgegevens door aan kredietbureaus op basis van het gerechtvaardigd belang om de solvabiliteit te bepalen in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Een lijst van de kredietbureaus die Ratepay kan gebruiken vindt u hier: https://www.ratepay.com/ legal-payment-creditagencies/
Bij gebruik van de betalingsmethode van een lokale derde aanbieder worden uw betalingsgegevens eerst doorgegeven aan PayPal voor de voorbereiding van de betaling overeenkomstig art. 6 (1) lit. b DSGVO. Afhankelijk van uw selectie van een beschikbare lokale betaalmethode zal PayPal vervolgens uw betaalgegevens doorgeven aan de desbetreffende aanbieder om de betaling uit te voeren in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO:
- Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland)
- iDeal (Currence Holding BV, Beethovenstraat 300 Amsterdam, Nederland)
- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland)
- bancontact (Bancontact Payconiq Company, Aarlenstraat 82, 1040 Brussel, België)
- blik (Polski Standard Płatności sp. z o.o., ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warschau, Polen)
- eps (PSA Payment Services Austria GmbH, Handelskai 92, Gate 2).
1200 Wenen, Oostenrijk)
- MyBank (PRETA S.A.S, 40 Rue de Courcelles, F-75008 Parijs, Frankrijk)
- Przelewy24 (PayPro SA, Kanclerska 15A, 60-326 Poznań, Polen)
Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full
- Santander
Wanneer u kiest voor de betaalwijzen "levering op rekening" en/of "huurkoop" via Santander, wordt u gevraagd om tijdens het bestelproces uw persoonlijke gegevens (titel, naam, adres, geboortedatum, facturatie- en leveringsadres van de klant, factuurbedrag, samenstelling van het winkelmandje) mee te delen. Ter waarborging van ons gerechtvaardigd belang om de solvabiliteit van onze klanten vast te stellen, worden deze gegevens door ons doorgegeven aan Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach ("Santander") overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f, DSGVO met het oog op een kredietcontrole en om na te gaan of aan de handelaar een betalingsgarantie is verstrekt. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelhistorie, betalingservaringen) controleert Santander of de door u gekozen betaaloptie kan worden toegekend met betrekking tot statistische betalings- en/of dubieuze debiteurenrisico's. Naast de interne criteria van Santander kunnen identiteits- en kredietwaardigheidsgegevens van de volgende kredietagentschappen worden opgenomen in het besluitvormingsproces in het kader van de toetsing van de aanvraag overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), DSGVO:
- CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München, Duitsland
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure; bij de berekening van de scorewaarden worden onder meer adresgegevens betrokken.
Meer informatie over het privacybeleid van Santander vindt u op het onderstaande webadres: https://www.santander.de/inhoud/pdf/privacyverklaringen/privacy-notices-invoice-and-rate-purchase.pdf
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking of Santander hiervan in kennis te stellen. Santander kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.
- Streep
Als u kiest voor een betaalmethode van de betaaldienstverlener Stripe, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bank sorteercode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b DSGVO. U kunt meer informatie vinden over Stripe's gegevensbescherming op de URL https://stripe.com/en/privacy#translation.
Stripe behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren op basis van mathematisch-statistische procedures ter vrijwaring van het rechtmatige belang om de betalingscapaciteit van de gebruiker te bepalen. De persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole en die in de loop van de betalingsverwerking worden verkregen, kunnen door Stripe worden doorgegeven aan geselecteerde kredietagentschappen, die Stripe op verzoek aan gebruikers bekend zal maken. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Stripe gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in verhouding tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de toestemming om de geselecteerde betalingsmethode te gebruiken.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar Stripe of de aangewezen kredietagentschappen.
Stripe kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van betalingen in overeenstemming met het contract.

8) Online marketing

8.1 Facebook Pixel voor het maken van aangepaste doelgroepen (met Cookie Consent Tool)
Binnen ons online aanbod wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde "Facebook pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Als een gebruiker klikt op een door ons geplaatste advertentie die op Facebook wordt afgespeeld, wordt door Facebook Pixel een toevoeging aan de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd. Als onze site toestaat dat gegevens via Pixel met Facebook worden gedeeld, wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker vastgelegd via een cookie die onze gelinkte site zelf instelt. Deze cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk dat de gegevens naar Facebook worden doorgestuurd.
Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten, bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenstemmen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website werden doorverwezen (zogenaamde "conversie").
De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij daaruit geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/over/privacy/) kunnen gebruiken. De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook aan te bieden.
De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook Pixel wordt alleen uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

8.2 - Google Ads Conversie Tracking
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en binnen het kader van Google Ads de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken het aanbod van Google Ads om met behulp van reclamemedia (zgn. Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Op die manier streven wij ernaar u reclame te tonen die u interesseert, onze website voor u interessanter te maken en een billijke berekening van de gemaakte reclamekosten te verkrijgen.
De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd op websites van klanten van Google Ads. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor klanten van Google Ads die hebben gekozen voor conversietracering. Klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.
Details over de verwerking door Google Ads Conversion Tracking en over de omgang van Google met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologieën/partner-sites
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.
U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/instellingen/advertenties/plugin?hl=nl
Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt kunnen worden indien u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/beleid/privacy/

8.3 Gebruik van filiaalprogramma's

- AWIN Performance Advertising Network
Wij nemen deel aan het performance advertising-netwerk van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna "AWIN"). In het kader van haar trackingdiensten slaat AWIN cookies op voor de documentatie van transacties (bv. van "sales leads") op eindtoestellen van gebruikers die websites of andere online aanbiedingen van haar klanten bezoeken of gebruiken (bv. inschrijven op een nieuwsbrief of een online bestelling plaatsen). Deze cookies dienen uitsluitend om het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering in het kader van het netwerk correct toe te wijzen.
Alleen de informatie over wanneer een bepaald advertentiemedium door een eindapparaat is aangeklikt, wordt in een cookie geplaatst. In de AWIN tracking cookies wordt een individuele nummerreeks, die niet aan de individuele gebruiker kan worden toegekend, opgeslagen waarmee het partnerprogramma van een adverteerder, de uitgever en het tijdstip van de actie van de gebruiker (klik of weergave) worden gedocumenteerd. AWIN verzamelt ook informatie over het eindapparaat van waaruit een transactie wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het besturingssysteem en de aanroepende browser.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door AWIN, zie het privacybeleid van het bedrijf: https://www.awin.com/en/legaal

9) Webanalysediensten

9.1 Google (Universeel) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. De extensie houdt in dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de VS worden verzonden en daar worden ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik te verlenen. Daarbij wordt het door uw browser doorgegeven IP-adres als onderdeel van Google (Universal) Analytics niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk gebruikersgroepen van de website te definiëren en te differentiëren met het oog op een doelgroepgerichte oriëntatie van marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevensrecords kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.
Details over de verwerking die door Google Analytics in gang wordt gezet en de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologieën/partner-sites
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming zal Google Analytics niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de website.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Op deze website kan de dienst "Google Signals" ook worden gebruikt als uitbreiding van Google Analytics. Met Google Signals kunnen cross-device rapporten worden gemaakt door Google (zogenaamde "cross-device tracking"). Als u "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd in de instellingen van uw Google-account en u uw apparaten met internetverbinding hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google het gebruikersgedrag op verschillende apparaten analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken, op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO (zie hierboven). Er wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypen van alle paginabezoekers die bij een Google-account waren aangemeld en een conversie hebben uitgevoerd. De gegevens laten onder meer zien op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie heeft geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie heeft plaatsgevonden. Voor zover Google Signals wordt gebruikt, ontvangen wij geen persoonsgegevens van Google, maar alleen statistieken die op basis van Google Signals worden samengesteld. U hebt de mogelijkheid om in de instellingen van uw Google-account de functie "gepersonaliseerde advertenties" te deactiveren en daarmee de apparaatoverkoepelende analyse uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/advertenties/antwoord/2662922?hl=nl
Meer informatie vindt u hier: https://support.google.com/analytics/antwoord/7532985?hl=nl
Als uitbreiding van Google Analytics kan op deze website ook de functie "UserIDs" worden gebruikt. Door het toekennen van individuele UserID's kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Dit betekent dat uw gebruiksgedrag ook tussen apparaten kan worden geanalyseerd als u overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a DSGVO toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics, als u door registratie op deze website een persoonlijk account hebt aangemaakt en met uw relevante aanmeldingsgegevens op verschillende eindapparaten op uw persoonlijke account bent ingelogd. De op deze manier verzamelde gegevens laten onder andere zien op welk eindapparaat u voor het eerst op een advertentie heeft geklikt en op welk eindapparaat de betreffende conversie heeft plaatsgevonden.
Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, die Google verplicht de gegevens van de bezoekers van onze site te beschermen en niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die ervoor moeten zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS wordt nageleefd.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

9.2 Google Analytics 4
Deze website gebruikt Google Analytics 4, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), om het gebruik van websites te analyseren.
Bij het gebruik van Google Analytics 4 wordt standaard gebruik gemaakt van zogenaamde "cookies". Cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van een website mogelijk maken. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van het door uw eindapparaat doorgegeven IP-adres, afgekort met de laatste cijfers, zie hieronder) wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen en verwerkt. Dit kan er ook toe leiden dat informatie wordt doorgegeven aan de servers van Google LLC, dat in de VS is gevestigd, waar de informatie verder kan worden verwerkt.
Wanneer u Google Analytics 4 gebruikt, wordt het IP-adres dat door uw eindapparaat wordt doorgegeven wanneer u de website gebruikt, altijd automatisch en standaard alleen op geanonimiseerde wijze verzameld en verwerkt, zodat de verzamelde informatie niet rechtstreeks aan een persoon kan worden gekoppeld. Deze automatische anonimisering wordt door Google uitgevoerd door het IP-adres dat door uw eindapparaat binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) of andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) wordt verzonden, met de laatste cijfers in te korten.
Google gebruikt deze en andere informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over uw websiteactiviteiten en gebruiksgedrag samen te stellen en om ons andere diensten in verband met uw website- en internetgebruik te verlenen. In dit verband zal het door uw eindapparaat in het kader van Google Analytics 4 doorgegeven en ingekorte IP-adres niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 worden verzameld, worden gedurende 2 maanden bewaard en vervolgens gewist.
Google Analytics 4 maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over leeftijd, geslacht en interesses van websitegebruikers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Hierdoor kunnen gebruikersgroepen van de website worden bepaald en onderscheiden met het oog op gerichte marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een bepaalde persoon en dus ook niet aan u persoonlijk. Deze via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevens worden twee maanden bewaard en daarna gewist.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het opslaan en uitlezen van informatie op het eindapparaat dat u gebruikt voor het gebruik van de website, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO. Zonder uw toestemming zal Google Analytics 4 niet worden gebruikt tijdens uw gebruik van de website. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren via de "Cookie Consent Tool" op de website.
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan op deze website ook de dienst Google Signals worden gebruikt. Met Google Signals kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Als u in de instellingen van uw Google-account "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd en uw eindapparaten met internetverbinding aan uw Google-account hebt gekoppeld, kan Google gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken, als u overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypen van alle websitegebruikers die waren aangemeld bij een Google-account en een conversie uitvoerden. De gegevens laten onder meer zien op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie heeft geklikt en op welk apparaat de betreffende conversie heeft plaatsgevonden. Bij het gebruik van Google Signals ontvangen wij geen persoonsgegevens van Google, maar alleen statistieken die op basis van Google Signals worden samengesteld. U hebt de mogelijkheid om in de instellingen van uw Google-account de functie "gepersonaliseerde advertenties" te deactiveren en daarmee de apparaatoverschrijdende analyse in verband met Google Signals uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/advertenties/antwoord/2662922?hl=nl
Meer informatie over Google Signals vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/antwoord/7532985?hl=nl
Als uitbreiding van Google Analytics kan op deze website ook de functie "UserIDs" worden gebruikt. Door het toekennen van individuele UserID's kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Dit betekent dat uw gebruiksgedrag ook tussen apparaten kan worden geanalyseerd als u uw overeenkomstige toestemming voor het gebruik van Google Analytics 4 overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO hebt gegeven, als u door registratie op deze website een persoonlijk account hebt aangemaakt en met uw relevante aanmeldingsgegevens op verschillende eindapparaten op uw persoonlijke account bent ingelogd. De op deze manier verzamelde gegevens laten onder andere zien op welk eindapparaat u voor het eerst op een advertentie heeft geklikt en op welk eindapparaat de betreffende conversie heeft plaatsgevonden.
Voor ons gebruik van Google Analytics 4 hebben wij een zogenaamde bewerkersovereenkomst met Google gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze websitegebruikers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Om de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen, ook in het geval van een overdracht van gegevens van de EU of de EER naar de VS en een eventuele verdere verwerking daar, verwijst Google naar de zogenaamde standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die wij contractueel zijn overeengekomen met Google.
Nadere juridische informatie over Google Analytics 4, met inbegrip van een kopie van de bovengenoemde standaardcontractbepalingen, is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl en onder https://policies.google.com/technologieën/partner-sites

9.3 - Mouseflow (Mouseflow ApS)
Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een webanalyseprogramma van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken te registreren (uitsluitend met een gepseudonimiseerd IP-adres). Hierdoor ontstaat een logboek van muisbewegingen en klikken met de bedoeling individuele websitebezoeken willekeurig te herhalen en daaruit mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden. De verwerkte informatie wordt niet aan derden doorgegeven.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de op de website ter beschikking gestelde "Cookie Consent Tool" te deactiveren.

10) Retargeting/Remarketing/Verwijzingsreclame

Google Advertenties Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee wij reclame maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Daartoe plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u toestemming hebt gegeven dat Google uw internet- en app-browsegeschiedenis koppelt aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruikt om de advertenties die u op het web ziet te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Hiertoe worden uw persoonsgegevens tijdelijk door Google gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. Het gebruik van Google Ads Remarketing kan ook de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.
Details over de verwerking die door Google Ads Remarketing in gang wordt gezet en de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologieën/partner-sites
U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://support.google.com/advertenties/antwoord/7395996?
Verdere informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google kunnen hier worden geraadpleegd:
https://www.google.com/beleid/technologieën/advertenties/
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

11) Pagina functionaliteiten

Gebruik van Youtube-video's
Deze website gebruikt de embeddingsfunctie van Youtube om video's weer te geven en af te spelen van de provider "Youtube", die toebehoort aan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").
Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder de opslag van gebruikersinformatie alleen activeert wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als de weergave van ingesloten Youtube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw YouTube-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij gebruik van YouTube kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Onafhankelijk van een weergave van de ingesloten video's wordt bij het oproepen van deze website telkens een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, die zonder onze invloed tot verdere gegevensverwerking kan leiden.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het eindapparaat dat via de tracking pixel wordt gebruikt, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming worden Youtube-video's niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren in de "cookie consent tool" op de website via alternatieve opties die u op de website worden meegedeeld.
Voor meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/statisch?template=terms en in het privacybeleid van Google op https://www.google.de/intl/en/beleid/privacy

12) Gereedschap en diversen

Hulpmiddel voor cookietoestemming

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookie-toestemmingstool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming nodig is. De "cookie consent tool" wordt aan gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het betreffende vakje aan te vinken. Door het gebruik van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming nodig is, alleen geladen als de betreffende gebruiker de betreffende toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken. Dit garandeert dat dergelijke cookies alleen op het respectieve eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is verleend.
De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden over het algemeen niet verwerkt.
Indien in individuele gevallen persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of vastleggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6, lid 1, lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang in een wettelijk conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus in een wettelijk conforme vormgeving van onze website.
Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Als verantwoordelijke partij zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de respectieve toestemming van de gebruiker.
Met de aanbieder hebben wij een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en onbevoegde verstrekking aan derden verbiedt.
Verdere informatie over de exploitant en de instelmogelijkheden van de cookie-toewijzing vindt u direct in de betreffende gebruikersinterface op onze website.

13) Rechten van de betrokkene

13.1 Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten (informatie- en interventierechten) ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvoorwaarden:

 • Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO;
 • Recht op wissing overeenkomstig artikel 17 DSGVO;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO;
 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 van de GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO;
 • Recht om de overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO gegeven toestemming in te trekken;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van de GDPR.

13.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U BEZWAAR AANTEKENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN VERZET, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

14) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - daarnaast op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen op grond van de handelswetgeving en de belastingwetgeving).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt.

Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke bedrijfs- of soortgelijke verplichtingen op basis van art. 6 lid 1 sub b DSGVO worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van de overeenkomst en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is voor de verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht op verzet heeft uitgeoefend overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op verzet overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG heeft uitgeoefend.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie over specifieke verwerkingssituaties in deze verklaring, worden opgeslagen persoonsgegevens bovendien gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.